Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

O Θείος Λόγος και το Αλφάβητο.

Εν Αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος...
ν ατ ζω ν, κα  ζω ν τ φς τν νθρώπων....
Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·
οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ...
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σωκράτης:
Άκουσα λοιπόν, ότι στην πόλη Ναύκρατη της Αιγύπτου, γεννήθηκε κάποιος από τους εκεί αρχαίους Θεούς, του οποίου ιερό σύμβολο θεωρείται το όρνεο που αποκαλούν Ίβιν.
Το όνομα δε αυτού του Θεού είναι Θευθ.
*(Πρόκειται για το αιγυπτιακό όνομα του Ερμή του Τρισμέγιστου ως ΘΩΘ=818 και 
Ο ΘΩΘ=888=ΙΗΣΟΥΣ )
Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώτος που εφεύρε τόσο τους αριθμούς και τις αριθμητικές πράξεις, όσο και την γεωμετρία και την αστρονομία, και επιπλέον τα παιχνίδια με πεσσούς και κύβους,
Και αυτός μάλιστα εφεύρε και τα γράμματα (του αλφαβήτου)
Την εποχή εκείνη, βασιλιάς ολόκληρης της Αιγύπτου ήταν ο Θαμής, ο οποίος κατοικούσε στην μεγάλη πόλη του επάνω τόπου,την οποία οι Έλληνες αποκαλούν Αιγυπτιακές Θήβες, και τον Θεό της τον αποκαλούν Άμμωνα.
*(Οι Θήβες της Βοιωτίας μάλλον αποτελούν πανάρχαια αποικία της Αφρικανικής Αθήνας.Ο Άμμων αποτελεί την κριόμορφη θεότητα των ποιμένων βασιλέων Υκσώς-Ιώνων ή Ικέτιδες στον Αισχύλο.Ο βασιλιάς Θαμής ταυτίζεται εδώ με τον Ταμούζ-Άμμωνα τον θεό των Λευκοασσυρίων που στην Ελλάδα λεγόταν Άδωνις.Αυτός συσχετιζόταν και με τον Ωάννες τον ψαροθεό του ίδιου λαού αλλά και τον Δάγων των Χαναναίων -Φοινίκων.Ο Ωάννες θυμίζει εκπληκτικά τον Ιωάννη των Χριστιανών!)
Αυτόν τον Άμμωνα, επισκέφτηκε ο Θευθ και του εξέθεσε τα επιτεύγματά του,και υποστήριξε ότι αυτά θα έπρεπε να διαδοθούν σε όλους του Αιγύπτιους.
Ο βασιλιάς όμως, του ζήτησε να του εξηγήσει ποια είναι η ωφέλεια που παρέχει κάθε μία από αυτές τις εφευρέσεις, και ενώ ο Θευθ ανέπτυσσε τις απόψεις του, ο βασιλιάς αναλόγως αν συμφωνούσε ή όχι με τα όσα άκουγε, άλλες μεν εφευρέσεις τις κατηγορούσε, ενώ άλλες τις επαινούσε.
Αλλά θα χρειαζόμασταν πολλά λόγια για να εξετάσουμε όλα τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν, υπέρ ή κατά κάθε τέχνης για τα οποία λέγεται ότι αποφάνθηκε ο βασιλιάς στον Θευθ.
Όταν όμως έφτασε στα γράμματα της γραφής είπε ο Θευθ: «Η γνώση αυτού του πράγματος αγαπητέ μου βασιλιά, ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΣΟΦΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΗΚΩΤΕΡΟΥΣ,διότι βρέθηκε το ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ!
Ο βασιλιάς όμως τότε του απάντησε: «Εφευρετικότατε Θευθ, άλλος μεν έχει την δύναμη να επινοεί την τέχνη, και άλλος να κρίνει το κατά πόσο η τέχνη αυτή θα ωφελήσει ή θα βλάψει αυτούς που θα εφαρμόσουν την τέχνη αυτή».
Και τώρα εσύ, επειδή είσαι ο εφευρέτης των γραμμάτων και διάκεισαι ευνοϊκά προς το έργο σου, διατύπωσες μία κρίση η οποία είναι αντίθετη προς την πραγματική του δυνατότητα.
Διότι, αυτή η εφεύρεση ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΛΗΣΜΟΣΥΝΗ στις ψυχές εκείνων που θα την εφαρμόσουν, επειδή θα ΠΑΡΑΜΕΛΗΘΕΙ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΣ,
διότι χρησιμοποιώντας την γραφή, θα θυμούνται πλέον τα γεγονότα μέσω κάποιας ξένης εξωτερικής βοήθειας,και όχι μέσω της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ.
(Πρόκειται για την επίγνωση του ανώτερου ΕΓΩ αυτού που λένε οι Ινδοί μάνας.Ακριβώς ταυτόσημο με το μάνας των Εβραίων στην έρημο.)
Αυτό που βρήκες λοιπόν δεν είναι το φάρμακο της μνήμης, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΥΠΟΜΝΗΣΗΣ.
Αυτό που παρέχεις επομένως στους μαθητές, είναι ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ και όχι αληθινή, διότι με το σύστημά σου, θα μπορούν να διαβάζουν ό,τι θέλουν, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διδασκαλία και να φαντάζονται με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πολυμαθείς,ενώ στην πραγματικότητα, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΙ στην συμπεριφορά τους, διότι αντί να γίνουν σοφοί, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΙ!
ΦΑΙΔΡΟΣ:27-4d

Τα κανονικά ευαγγέλια είναι 4 τον αριθμό,εσωτερικά αντιστοιχούντα στα 4 ζώα της σφίγγας δηλαδή στα 4 περιβλήματα-kosa του ανθρώπου.Ονομαστικά το βόδι στο φυσικό γήινο σώμα,το λιοντάρι στο αστρικό,ο αετός ή πτηνό στο νοητικό και ο άνθρωπος ή άγγελος στο ανώτερο ΕΓΩ ή αιτιατό σώμα.
Παρόμοια αντιστοιχία έχουμε στο ινδικό μάντρα ΑΩΜ με το σύνολο των ήχων ΑΩΜ να αντιστοιχεί στην ολότητα του ανώτερου ΕΓΩ.
Πολλοί αναλυτές αντιστοιχούν τα 4 ευαγγέλια και στις 4 κυρίαρχες εθνότητες και θρησκείες της εποχής δηλαδή τη ρωμαϊκή (κατά Μάρκο) την αιγυπτιακή (κατά Λουκά),την ιουδαϊκή (κατά Ματθαίον) και την ελληνική με το κατά Ιωάννη.
Συμπεριελήφθησαν και οι 4 στη νέα θρησκεία της Νέας PAX ROMANA για καθαρά πολιτικούς λόγους,όμως μας άφησαν σπουδαία μνημεία-κλειδιά για τους μελλοντικούς αναζητητές.
Έτσι παρά την αντιδραστική μορφή της θρησκείας ως υποχρεωτική του καθεστώτος  φαίνεται να ήταν ιστορικά απαραίτητη η ενωτική της συμπεριφορά.
Θα δούμε εδώ τον Λόγο από την πλευρά του βοδιού και του αντίστοιχου κατά Ιωάννη ευαγγελίου.
Και μόνο το όνομα Ιωάννης παραπέμπει στους Ίωνες ,όπως και το βόδι ως σύμβολο της γενάρχης ΙΟΥΣ.
Η Ιωνική φιλοσοφία ήταν καθαρά επιστημονική,υλιστική και ο Λόγος ήταν η Λογική,η επιστημονική λογική ως βάση κάθε υπόθεσης και θεωρίας.Το ίδιο το βόδι ήταν σύμβολο του στοιχείου της Γης,δηλαδή της φυσικής πυκνής ύλης που είναι φτιαγμένα τα σώματα μας.
Τα υπόλοιπα βέβαια λεπτά στρώματα της ύλης μάλλον αγνοούνταν από τους επιστήμονες Ίωνες.
Ο τιτάνας Προμηθέας,πρόγονος των ανθρώπων, ήταν γι'αυτούς ο φορέας του έντεχνου λόγου στους ανθρώπους,δηλαδή της τεχνολογίας και της επιστήμης αλλά και των γραμμάτων όπως αναφέρει ο Αισχύλος στο "Προμηθεύς Δεσμώτης".
Στην αιγυπτιακή πλευρά όμως,όπως  φαίνεται και από τα λεγόμενα του Σωκράτη περί του εφευρέτη του λόγου ,αυτός ήταν ο Ερμής Τρισμέγιστος ή  Θωθ.
*Όμως ο Πλάτων αποκρύπτει εδώ ένα εσωτερικό μυστικό,όπως κάνει συχνά στους διαλόγους του.
Δεν είναι ο Θωθ εφευρέτης της απλής Γραφής,αυτής που χρησιμοποιούμε αλλά της εσωτερικής γραφής που καλούμε Αριθμολέξία.Της ιερής δηλαδή Γραφής ,του κώδικα που ανοίγει σε συνδυασμό με τη γνώση,την ενόραση και εξαγνιστικές τελετές την Πύλη προς τα λεπτότερα στρώματα της Ύλης.
Και επίσης ο Θωθ ταυτισμένος με τον Θεό Ερμή και αργότερα τον Ιησού είναι κάτι πολύ πιο ανώτερο από τον απλό λόγο-ομιλία-γραφή..

Ας δούμε όμως και στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο πως περιγράφεται ο Λόγος.Φαίνεται να ονοματίζει σχεδόν τον Λόγο ως Θεό αφού τον αποκαλεί Θεό που ήταν κοντά στο Θεό!Τώρα θα μπορούσαν εδώ οι Ίωνες να δέχονται ως πρώτο θεό τον Κρόνο και γιό του Κρόνου ως Λόγο-Θεό τον Δία.
Δεν είναι λάθος ,αφού ο Ζήνας στον Κρατύλο δηλώνεται ως Ζωή και ο Ιησούς δηλώνει σαφώς ότι είναι Ζωή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο (ΙΔ 6 )"Εγώ ειμι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή .
(Η ΖΩΗ ΕΙΜΙ=888=ΙΗΣΟΥΣ) ,αλλά και το όνομα JESUS-ΤΖΕΣΟΥΣ παραπέμπει στο ΖΕΥΣ.
Έπειτα ΖΕΥΣ σημαίνει ΖΕΥΞΙΣ δηλαδή γέφυρα που ενώνει τον Ουρανό με τη Γη,όπως ακριβώς ο Μεσσίας-Λόγος και ο ΠΑΤΗΡ ΚΡΟΝΟΣ=999! .
*Να συμπληρώσουμε και για τον Ιωάννη τον απεσταλμένο του Θεού που ήρθε να μαρτυρήσει για τον Λόγο και μοιάζει να παίρνει εδώ τη θέση του ενδιάμεσου Θεού,μεταξύ ανθρώπων και θεών του Ερμή.Άλλωστε μετά τον αποκεφαλισμό του απεικονίζεται με πτέρυγες αγγέλου.
Όμως όλα αυτά πρέπει να τα δούμε ως ιδιαίτερη άποψη από την Ιωνική πλευρά.
Άλλη σχολή-θρησκεία-αδελφότητα θέλει τον γιο του Θεού ως Απόλλωνα και άλλη ως θεό Διόνυσο.
Τι πλησιάζει περισσότερο στην Αλήθεια?Ότι εκείνη την εποχή ενσαρκώθηκε ένας Θεός-συγκεκριμένος-και όχι αόριστα ο Θείος Λόγος, στο σώμα του Εβραίου Εμμανουήλ και σταυρώθηκε άδικα χωρίς να έχει κάρμα και αναστήθηκε με σώμα ένδοξο-φωτεινό!
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ήταν ο θεός Ερμής ή Θωθ στα αιγυπτιακά ή Ράμα στα Ινδικά!

Συνχ. Όμως έχει σημασία και η αριθμολεξική δύναμη του Δία ως ΖΕΥΣ=612=ΓΡΑΦΗ.
Έχουμε λοιπόν αναφορά στον γραπτό λόγο ως εσωτερικό μηχανισμό νόμο του Θεού που γίνεται κάποτε "σάρκα" δηλαδή γράμματα που χαράζονται σε πέτρες και παπύρους και περγαμηνές.
Ασ δούμε εδώ τι λέει ,το ιερότερο  βιβλίο του Ζεν-Βουδισμού.Η Λάνκαβάταρα Σούτρα:

Αν Μαχαμάτι η Αλήθεια δεν εδηλώνετο με λέξεις,οι γραφές οι περιέχουσες όλες τις αλήθειες θα εξαφανιζόταν,και όταν εξαφανισθούν οι γραφές,δεν θα υπάρξουν Βούδδας.....και όταν δεν υπάρχει κανένας για να διδάξει ,τι είναι αυτό που πρέπει να διδαχθεί και σε ποιον?
Ο μηχανισμός δηλαδή λειτουργίας του Θεού-Ουσίας φανερώνεται στον ανθρώπινο Νου ως γιός του Θεού,δηλαδή ως η αντανάκλαση του επί της νοητικής Επιφάνειας του ανθρώπου.
*(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΣΤΙ=683=ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ.Το όργανον του λόγου θεού Ερμή που συμβολίζει το δέντρο της Ζωής,την ανθρώπινη ψυχή κατ'ουσίαν όπως έχουμε ήδη περιγράψει αλλού.)

Και το νόημα της Αλήθειας φανερώνεται με τις Λέξεις,τον Λόγο,γραπτό και προφορικό -Ομιλία ,γι'αυτό και οι Ίωνες περηφάνευονται για την πόλη τους που εμφανίσθηκε πρώτη η ομιλία η επιστημονική.
Η ΜΙΛΗΤΟΣ=666.
Ενσαρκώνεται ,λοιπόν ο έμφυτος στο Θεό-Ουσία λόγος-αιτία και  νόμος ως προφορικός και γραπτός λόγος.Αυτό που φέρνει σε ΕΠΑΦΗ τους ανθρώπους μεταξύ τους αλλά και με τον Θεό ή Πρώτη Ουσία είναι η ομιλία και η γραφή.Με αυτή κατανοεί τους νόμους της Φύσης και αποκτά σιγά-σιγά τη γνώση του Όλου!Τα στοιχεία του ενσαρκωμένου λόγου είναι τα γράμματα που αντιστοιχούν στην αρχή σε ήχους,ιερούς ήχους (mantra) που οι δονήσεις τους είναι δημιουργικές!
Αυτά δημιουργούν τον Κόσμο και η μορφή του θείου ήχου σε συνδυασμό με το θείο φως μας δίνει τα ιερά γράμματα,τα στοιχεία του Λόγου!
Τα πρώτα μάλιστα γράμματα -ήχοι είναι κατά την Ινδική θρησκεία τα ΑΩΜ.
Στο Ελληνικό αλφάβητο το Α είναι το 1ο γράμμα το Ω το τελευταίο και το Μ το 12ο-μεσαίο (εξαιρουμένων  των ΣΤ-S,Q,ΤΤ-ΣΣ=Σαμπί).Το ίδιο το matra ΟΜ παραπέμπει στο ΟΜόαιμο ,των ανθρώπων ως αποτελουμένων από την ίδια Πρώτη-Θεία-Ουσία τη Μητέρα και Δημιουργό των Πάντων.Οι όρκοι επίσης αρχίζουν με το ΟΜνυμι,όπως και η ΟΜόνοια,η ΟΜοιότης και άλλες παρόμοιες ,καθώς και η ιερή φράση του τέλους των Ελευσινίων μυστηρίων ΚΟΞ ΟΜ ΠΑΝΓΞ.
Ο εφευρέτης των ελληνικών γραμμάτων φέρεται να είναι ο φοίνικας Κάδμος γι'αυτό και καλούταν φοινίκια στοιχεία.
Όμως αυτά είναι προϊόντα των στοιχείων της Γραμμικής Β και της Γραμμικής Α ως πανάρχαια Αιγιακή Γραφή των Λελέγων που αποτελεί και αυτή στάδιο της Προαρχαίας Αθηναικής-Αφρικανικής και της Ατλαντικής-Πελασγικής των Ινδιάνων του Ειρηνικού που ήταν αμφότερες Ιερογλυφικές δηλαδή πιο κοντά στο Θείο Λόγο ως Ιδεογράμματα.Μάλιστα οι Κινέζοι ιερείς φρόντισαν να τα κρατήσουν τα Ιδεογράμματα μετά τον Ατλαντικό πόλεμο και να παραμείνουν ως σήμερα,γνωρίζοντας τη μαγική τους δύναμη.
Ο βασιλιάς Ταμούς στον Φαίδρο έχει δίκιο που αμφισβητεί τη χρήση των γραμμάτων.
Απεδείχθη σήμερα σωστός αφού τα δυτικά τουλάχιστον αλφάβητα έχουν αλλοτριωθεί από την αρχική ιερή τους-μαγική ύπαρξη.Έχουν τόσο διαχωριστεί από τις αρχικές θείες Ιδέες που πνευματικά είναι ,θα λέγαμε άχρηστα στοιχεία.Είναι? Ο δαίμων Θώθ δε νικιέται εύκολα.Η εσωτερική μνήμη είναι δυνατόν να επανέλθει με τη κατάλληλη χρήση των γραμμάτων όχι μόνο στο Ελληνικό αλλά και σε συγγενή αλφάβητα όπως το Αγγλικό.Αυτό όμως προϋποθέτει και την επαρκή-κατάλληλη γνώση αλλά και τη θεία έμπνευση και θα λέγαμε και τις προσευχές και τη νηστεία όσο και αν ακούγεται περίεργο!
Πάντως στόχος της μαύρης αδελφότητος είναι το ελληνικό αλφάβητο που θέλουν να αλλοιωθεί όσο γίνεται περισσότερο.Γι αυτό προχωρούν αθόρυβα στην κατάργηση των φωνηέντων όπως το ω,η αλλά και ενθαρρύνουν τη λατινογενή μεταμόρφωση του (greeklish).
Δεν γνωρίζω τι θα γίνει τελικά,φαίνεται όμως να εντάσσεται στο διαχωρισμό που θα ακολουθήσει των ανθρώπων σε άλογα-άβουλα,ρομπότ νανώδη ανθρωποειδή και σε πνευματικά υπερυψωμένα όντα με αληθινή θεία σφραγίδα στο μέτωπο τους που θα είναι αναγνωριστικό σημείο για τους ΟΜόαιμους τους!

κωπηλάτης